Komolyan

1956 cigány hősei

2010. október 25. | admin

Eörsi László

Eörsi László

„Elmentünk a Rudas fürdőbe, onnan jöttünk haza, és akkor már álltak a villamosok. Azt kiabálták, hogy aki magyar, velünk tart. Hát, mondom, én megyek velük, mint a franckarika. Persze, hogy megyek. Mert én egyszerre magyar, meg cigány is vagyok” – mesélte Fehér Nándor, aki 15 évesen csatlakozott a felkelőkhöz 1956-ban.

A szovjetekkel szembeszálló csapatokban sok olyan roma volt, aki a harcok során meghalt vagy megsebesült, börtönbüntetést kapott vagy külföldre menekült. Egyébként a forradalom résztvevőinek nemzetiségére vonatkozó kutatás még nem volt, az viszont már kiderült, hogy a fegyveres ellenállás központját jelentő Budapest belső kerületeiben nagy számban harcoltak romák, szinte minden fegyveres csoportban. Róluk kérdeztem Eörsi László történészt.

-         Mikor kezdődtek az ’56-os roma ellenállókkal kapcsolatos kutatások?

-         Romákra vonatkozó célzott kutatás tudtommal még nem indult, ugyanis külön nem találunk dossziékat „Roma felkelők” címmel. A budapesti felkelés történetét kutatva igyekszem gyűjteni a roma forradalmárokkal kapcsolatos adatokat, levéltári anyagokból és visszaemlékezésekből egyaránt.

-         Milyen nehézségekkel szembesült a kutatások során?

-         Ennek a munkának az adja a nehézségét, hogy a korabeli levéltári forrásokban nincsen feltüntetve a származás. Bizonyos esetekben megemlítik, hogy romákról van szó, így ezek alapján lehet azonosítani. Ha nem található ilyen utalás a korabeli iratokban, akkor maradnak olyan egyéb adatok, mint a név, a becenév, a foglalkozás, és a fénykép, amely csak kiindulópont lehet, de a legtöbb esetben következtetni lehet a cigány származásra.

-         Mi az, amit már tudnak a roma forradalmárokról?

-         Becslésem szerint a romák 5-8%-a vett részt az eseményekben. Általában fiatalok voltak, lányok, fiúk vegyesen, és a fegyveres eseményekben is részt vettek. A cigány ellenállók a szegényebb rétegekből kerültek ki, főleg a Vágóhíd utcai, az Aszódi utcai, a Mária Valéria-telepen, és a ferencvárosi Dzsumbuj környékén laktak. Különböző csoportokban harcoltak, így a Corvin köziben, a Práter utcaiban, a ferencvárosiban, a VII. kerületiben, a soroksáriban, a pesterzsébetiben, a csepeliben, sőt, még a Széna tériben is.

-         Kik azok, akikről bebizonyosodott, hogy cigányok, és életüket vesztették a forradalom során?

-         Az ’56-os forradalmat követő megtorlás 229 áldozata közül három biztosan cigány származású volt. Az egyik Kolompár Mátyás. 1956. október 27-én nagy tömeg verődött össze Kiskunmajsán. Letörték, lemeszelték a vörös csillagokat, leverték a köztáblákat. Követelték Neményi Józsefnek, a begyűjtési hivatal volt vezetőjének, tanácselnöknek és párttitkárnak a megbüntetését. A tanácsháza pincéjébe zárták azzal, hogy majd a többi vezetővel együtt hallgatják ki, ám azok elmenekültek. Kolompár Mátyás felhozta Neményit Józsefet a pincéből, és amint kiértek az épületből, a tömeg agyonverte a volt tanácselnököt. A roma forradalmárt első fokon szándékos emberölés vádjával tizenkét év börtönre ítélték. A védő fellebbezett, de másodfokon a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétel és gyilkosság vádjával halálbüntetésre súlyosbította az ítéletet. 1957. október 10-én harminchárom évesen végezték ki Kolompár Mátyást Kecskeméten. Hat gyerek maradt utána.

Kóté Sörös József

Kóté Sörös József

A másik roma áldozat Kóté Sörös József (Holi) volt, aki Kiskunfélegyházán nevelkedett egy tízgyerekes családban. Egyik bátyját a nyilasok lőtték agyon. Vándoriparosként és alkalmi zenészként dolgozott. 1952-ben belépett a pártba. 1956. október 29-én a vele egy perben halálra ítélt Tóth Józseffel a Vöröskereszt által összegyűjtött két teherautónyi élelmiszert szállította a pesti kórházakba, amikor találkozott a VIII. kerületi Vajdahunyad utcai felkelőkkel. Fegyvert kaptak, és beszálltak az utcai harcokba. A november 4-i Üllői úti csatában megsebesült a combján. Néhány nap múlva Ausztriába menekült, majd az amnesztiában bízva haza tért. 1957. július 18-án tartóztatták le. Első- és másodfokon is halálra ítélték a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétel, valamint egyéb vádak miatt. Kóté Sörös Józsefet 1959. február 26-án, harminckét évesen végezték ki. Három gyerek maradt utána.

A harmadik, de valószínűleg nem az utolsó áldozat Csányi Sándor volt. 1948-ban Budapestre költözött, ahol két évig rendőrként és segédmunkásként dolgozott. November 4-én csatlakozott a Thököly úti fegyveres csoporthoz, és az egyik tüzelőállásba osztották be. Több szovjet páncélost megtámadtak, és visszafordulásra kényszerítették őket. Olyan jól harcoltak, hogy az ő csoportjuknak nem volt halottja. November 8-ig tartották magukat, amikor is visszavonultak a túlerő elől, és a csapat feloszlott. 1958. október 1-én tartóztatták le. Halálra ítélték és 1958. október 28-án kivégezték.

- Kik kaptak börtönbüntetést?

- Sokan, többek között Fehér Nándor. A ferencvárosi Berzenczey utcai csoportnak ő volt a Benjáminja: még csak 15 esztendős volt. A Göndör csoport már október 24-től harcolt, elsősorban a szovjetek, de a kivezényelt magyar rendőrök ellen is. Fehér Nándor azt mesélte 23-áról, hogy amikor azt kiabálták, aki magyar, velünk tart, akkor azt mondta, hogy „Megyek velük, mint a franckarika”. Persze, hogy megy, hiszen ő egyszerre magyar, meg cigány is. Két és fél éves börtönbüntetésre ítélték, 1959-ben szabadult. Tudomásom szerint Fehér Nándor ma is él, és az ’56-osok házában lakik.

Való Mátyás

Való Mátyás

Dilinkó Gábor

Dilinkó Gábor

A Práter utcai csoportból ismerjük Kisnémeth Lászlót (Cigány Laci), Horváth Károlyt, róluk nem tudjuk, hogy milyen büntetést kaptak.  Radics Józsefre viszont 5, Damu Jánosra pedig 4 évet mértek. Szintén ennek a csoportnak volt a tagja Való Mátyás (Csoki) is, aki hat évet kapott. Ő leginkább sofőrködött, és fosztogatókat akadályozott meg abban, hogy pénztárgépeket törjenek föl. Így vigyázott a forradalom tisztaságára.

Dilinkó Gábor (Bizsu) festőművész a Corvin közi tevékenysége miatt hét év börtönt kapott.

Valószínűleg elhagyta az országot a Váci útiak közül a Cigány, Kóró és Narancs becenévre hallgató roma forradalmár.

A kivégzett dramaturg, Szirmai Ottó csoportjához tartozott Fátyol István villanyszerelő, aki az orosz megszállást követően is röplapokat gyártott, és részt vett a december 4-i nőtüntetés szervezésében. Mindezért börtönbe került.

A Sztojka fivérek közül László és Vince 14 évet, Péter 10 évet kapott. A kiszabott büntetés mértékéből lehet arra következtetni, milyen fontos események történtek Soroksáron.

- Hogyan alakult a börtönből szabaduló romák sorsa?

- Amiatt, mert romák voltak, nem kellett több retorziót elszenvedniük, „csak” a forradalmi tevékenységükért szabtak ki rájuk ítéletet. Egészen a rendszerváltásig rajtuk maradt a megbélyegző ellenforradalmár elnevezés. Sajnos, a későbbiekről szinte semmit nem tudunk, mert nincsenek adatok a levéltárakban.

- Mit gondol, milyen eredménye lesz az ’56-os forradalomban részt vett romáról szóló kutatásnak?

- Szerintem még több cigány ellenállóról szóló vonatkozó adat kerül majd elő.

- Mit tanulhatnak a fiatalok ma az 1956-os történetekből?

- A kutatásaim során nem találtam olyan adatot, hogy bármikor is számított volna a származás. Tehát aki a műegyetemisták 16 pontjáért küzdött, annak helye volt a csapatban, és a forradalmárok között voltak olyan romák, akik még vezető szerepet is kaptak. Például a már említett Berzencei csoportban az egyik parancsnokhelyettes Falusi János volt. Ő később emigrált, ezért keveset tudunk róla.

A közös cél, a közös eszmék, a közös harc, a küzdelem egy jobb, igazságosabb rendszerért nem tűrtek meg bármiféle előítéletet, rasszizmust.


Mohácsi Andrea összeállítása

További cikkek a rovatból
És változunk És változunk
Minden évben összefoglalót készítek az évemről. Ó, ha tudnátok, kedves Olvasók, mennyi minden nem kerül bele az efféle összegzésekbe, amiket közreadok. Még csak pont-pont-pont formájában sem írok le dolgokat. Hogy miért? Önmegtartóztatás – egész jó szöveg ugye? Nem írok le olyan dolgokat, amikről nem érzem, hogy az én történeteimen túlmutatva hasznosak lehetnek mások számára is. Meg hát az én vívódásaim nem tartoznak senkire, a mámorom meg, ki tudja, mire ingerelne másokat...
KREATÍV MŰVÉSZETTEL A RASSZIZMUS ELLEN – DIVATMŰHELY FIATALOKNAK KREATÍV MŰVÉSZETTEL A RASSZIZMUS ELLEN – DIVATMŰHELY FIATALOKNAK
Roma és nem roma gyerekek divatterveit és ruháit mutatták be Budapesten. Az Amaro Trajo Alapítvány Varga Erika és a Romani Design szakmai vezetésével a roma kultúra hagyományait is bemutató kreatív-művészeti kurzust indított, amelyen több iskola diákjai vehettek részt a fővárosban és vidéken is. Olyan roma és nem roma fiatalok tanulhattak a program keretében, akiket érdekel a divattervezés.
Árverés Szintikéért Árverés Szintikéért
Árverésre bocsátják díjukat az V. Romani Filmfest győztesei. A Mosoly című dokumentumfilmmel Zsiga Ottó és Jánoska István első helyezést ért el a Romani Filmfesztiválon. A történet a nyolcéves Szikszai Szintiáról szól, aki kétszer tért vissza a bölcsőhalálból. Súlyos epilepsziát kapott, és az agysejtjeinek hetvenöt százaléka elhalt. A film az ő és az édesanyja mindennapos harcát mutatja be az életért.
Álmunk – filmbemutató és beszélgetés Álmunk – filmbemutató és beszélgetés
Az Álmunk című film roma és nem roma újságírók alkotása, amely a Romák - itthon Európában nemzetközi projekt keretében készült. A Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában megfilmesített történetek egy-egy roma embert vagy közösséget mutatnak be korszerű multimédiás módszerekkel.
Cigány képzőművészeti fesztivál a Bethlen Téri Színházban Cigány képzőművészeti fesztivál a Bethlen Téri Színházban
Roma táncosok, zenészek, képzőművészek és filmkészítők mutatkozhattak be a hétvégén a Bethlen Téri Színházban. A rendezvényt a Roma Ellenállás napjára emlékezve szervezte meg a Színház vezetése. Nézze meg videónkat!
Új helyen a KuglerArt Új helyen a KuglerArt
Új helyre, a Sütő utcába költözött a KuglerArt. Az első szalonesten a nemrég elhunyt Balogh Balázs Andrásra és feleségére, Oláh Jolánra emlékeztek, családtagokkal, barátokkal közösen. Az esten a Szalon Színház művészei szórakoztatták a közönséget.
Egy legenda előtt tisztelegve – Buffó Rigó Sándor (1949–2014) Egy legenda előtt tisztelegve – Buffó Rigó Sándor (1949–2014)
A magyar cigányzenei és művészeti életben fogalom Buffó neve. Védjegy. A jó ízű, karakteres, kifejező hegedűjáték védjegye. Sokat tett azért, hogy hazánkon kívül is hírét vigye ennek a fontos hungarikumnak, a magyar nótának. Balog Zsolt kollégámmal sokszor készíthettünk vele interjút, legutóbb a Holland–Magyar Nóta Foundation koncertjén, a holland rezidencián. Nagyon nagy lelkesedéssel beszélt a kezdeményezésről, mely azon dolgozik, hogy életben tartsa a magyar cigányzenét. Sugárzott róla, hogy teljes szívvel harcol ezért az ügyért. Nekünk is sok erőt adott, ahogy ehhez a kérdéshez állt. Nem gondoltam volna akkor, hogy néhány rövid hónap múlva már csak emlékére fogok írni. Buffó Rigó Sándor 65 évesen hunyt el vasárnap. Isten nyugosztalja. Életútjának fölidézésével tisztelgünk emléke előtt.
Egy bohém virtuóz – Rigó János prímás Egy bohém virtuóz – Rigó János prímás
Sorozatunkban olyan népszerű emberekre hívjuk fel a figyelmet, vagy olyanokra emlékezünk — akár különösebb apropó nélkül –, akik a világ előtt a magyarok hírnevét öregbítették, és csak mi hangsúlyozzuk ki, hogy magyarok és romák. Sportolók, művészek, vagy ahogy hozzáfűzni szokás: kőfaragók és balett-táncosok. Most Rigó Jánosra emlékezünk.
Életmenet Életmenet
Azt mondom el, amit én láttam, és nem azt, amit a hírekben olvashattak: ki beszélt, hol, mikor, hova utazik, kinek fejezi ki az elismerését, a részvétét… Erre ott vannak a hírportálok.
Fényerdők Fényerdők
A Petőfi Irodalmi Múzeumban március 21-től látható Világok útjain tárlat főleg portrékból áll, roma emberekkel a középpontban. A fotós Molnár Zoltán, aki bejárta Európát. A kiállítás gerincét főleg Erdélyből és Magyarországról származó felvételek alkotják, de készültek képek Montenegróban, egy koszovói roma telepen muzulmán cigányokról, Makedóniában, Bulgáriában egy roma esküvőn, és Dél-Franciaországban is. A fotókból korábban készült egy kötet is, Fényerdők címmel.
Blogok
Nótár Ilona blogja
És változunk Idősíkok között
Bogdán Péter blogja
Megmaradunk egymásnak örökre! Egy kisvárdi jány

Támogassa a Sosinet.hu-t!
Ajánló
1/3
Kövess minket
Partnereink
Támogatóink