Bogdán Péter blogja

Ásó és kapa

2013. március 8. | Bogdán Péter

Hogy a Jobbik folyton-folyvást „cigányozik” a parlamenten belül és kívül, ma már nem újdonság. Sokkal érdekesebb, hogy Orbán Viktor hogyan kezeli a jelenséget, például akkor, amikor a Jobbik interpellálja a témában. Nos, ezt láttuk a minap.

Hogy a Jobbik folyton-folyvást „cigányozik” a parlamenten belül és kívül, ma már nem újdonság. Sokkal érdekesebb, hogy Orbán Viktor hogyan kezeli a jelenséget, például akkor, amikor a Jobbik interpellálja a témában. Nos, ezt láttuk a minap.

Dúró Dóra „bentlakásos cigányiskolákat” javasolt, és ez szerinte nem cigányellenes gondolat, mert a tiszta környezet és a megfelelő felszerelés éppen, hogy a roma gyermekeket segíti. Főként az olyan szülők esetében, akik csak az állami támogatásért szülnek. Szerinte a jelenlegi rendszer fenntartásával éppen azt segítik elő, hogy a cigánygyerekekből „cigánybűnözők” legyenek. Orbán Viktor erre azt felelte, hogy amit Dúró Dóra mond, azt nem lehet másként értékelni, csak rasszizmusként. Ugyanis nem tesz különbséget, nem azt mondja, hogy egyesek pénzért vállalnak gyereket, hanem azt, hogy mindenki ezt teszi, aki cigány, vagyis általánosít. Bár Dúró Dóra viszontválaszában „pontosított”, mondván, csak egyes cigányokra gondolt és nem mindenkire, a kormányfő tovább ostorozta a jobbikos politikust. Kifejtette, hogy a cigányok többsége nem azért nem dolgozik, mert nem akar, hanem azért, mert nem jut munkához. A közmunkaprogramba sorra jelentkeznek a romák. Azért a kormány felelős, ha nem tudnak mindenkinek lehetőséget adni, de idén arra koncentrálnak, hogy ez másként legyen.

A körülbelül hét perces csörtéből kiderült, hogy Dúró Dórának fogalma sincs a demokratikus gondolkodásról. Azt ugyanis senki nem kívánja, hogy a roma gyermekek ne tanuljanak tiszta környezetben, megfelelő felszerelést használva, de ezt ne faji alapú diktátummal érjék el. Azt, amit javasol, csak úgy lehet érteni, hogy a magyar állam kényszerítő rendelkezések útján, etnikai alapon egybeterel minden roma gyermeket egy bentlakásos iskolába. Elszakítják őket a szüleiktől és a családjuktól, tekintet nélkül arra, hogy ez milyen traumát okozna az érintett fiataloknak. Mindezt csak azért, hogy egy etnikai alapon létrehozott, zárt intézményben betörjék a roma gyermekeket, azaz megfosszák kulturális, szokás- és értékrendbeli sajátságaiktól, az erőszakos asszimiláció (a beolvasztás) antidemokratikus eszközeivel. Senki ne gondolja, hogy egy ilyen iskolában szóba kerülne Lakatos Menyhért, Szentandrássy István, Kosztics László, Bari Károly, Horváth Gyula és a többiek.

Dúró Dóra hivatkozott hasonló és sikeres intézményre, csak talán nem tudja, hogy az ilyen típusú helyeket nem az állam által, etnikai alapon kikényszerített „bentlakásos cigányiskoláknak” nevezik. Önkéntesen, szabad akaratból vállalt nemzetiségi oktatás folyik ott, nem asszimilálnak, hanem integrálnak (vagyis a társadalmi beilleszkedést segítik elő), és az integrációt nem úgy érik el, hogy kitörlik a roma azonosságot a fejekből, hanem éppen ellenkezőleg, erősítik. Mindezt nem a cigány nacionalizmus nevében teszik, hanem azért, mert a roma gyermekek – általában – nem tagadhatják le a származásukat, és ezért megbélyegzés a sorsuk. Tehát: fel kell készíteni őket az életre, tudniuk kell, miért hazug az őket érő diszkrimináció. Ismerniük kell a roma történelmet, a nyelvjárásokat, az irodalmat, a képzőművészetet, a kultúra évszázados értékeit ahhoz, hogy érvelni tudjanak az őket érő támadással szemben. Hogy harmonikus személyiségjegyek alakuljanak ki bennük. Hogy ki tudják nevetni azokat, akik megbélyegzik őket. És hogy együtt a kisebbrendűség érzése nélkül tudjanak együtt dolgozni azokkal a nem roma honfitársaikkal, akik nem bántják őket.

Orbán Viktor bolondot csinált a parlamentben bohóckodó Dúró Dórából, ugyanis rákényszerítette, hogy helyesbítsen. Hogy kimondja, nem is gondolt minden cigányra. De ha nem, akkor minek interpellál egy etnikai/faji alapon szervezett „bentlakásos cigányiskoláért”? Hiszen ha komolyan gondolná, roma nemzetiségi gimnáziumokért és szakközépiskolákért kellene felemelnie a szavát.

De ez az egész gyomorforgató. A Parlamentben egy jobbikos, a tanítás világát nem igazán ismerő (politológus) képviselő és egy jogászkodó (bár jogvégzett) miniszterelnök vitázik rólunk, ellenünk, és talán értünk. Csak az nem jut az eszükbe, hogy minket is megkérdezzenek. Mert az a tény, hogy nemcsak magyarok, hanem romák is vagyunk, ők viszont csak „cigányokként” emlegetnek minket, és ez már elegendő ok arra, hogy ne tárgyaljanak velünk. Nem tudnak mit kezdeni azzal, amikor kijelentjük, idetartozónak érezzük magunkat. Hogy magyarnak is érezzük magunkat. Hogy felelősséget érzünk minden honfitársunkért, és mi nem erőszakkal, hanem békével akarjuk megóvni a hazánkat. Lehet, hogy mi vagyunk az igazibb hazafiak.

Arra kérem Dúró Dórát, hogy keressen meg! Hívjon fel, mert én nem csak magyar, hanem roma is vagyok, meg pedagógus, sőt szerencsétlenségére éppen magyar szakos. Szívesen megtanítanám neki a retorika (az ékesszólás) alapjait, hogy ne lehessen ilyen könnyen sarokba szorítani, és „pontosításra” kényszeríteni. Hogy ne tegye magát még nevetségesebbé.

A roma gyermekekről pedig biztosan többet tudok, mint ő. El tudom mondani neki, hogy engem miért hozott világra az anyám, és hogy nem pénzforrásnak tekintettek, hanem rengeteg szeretetet kaptam. Szívesen elmesélem neki, hogyan éhezett velem az anyám, amikor a második diplomámra kuporgattuk össze a pénzt, ami, azt hiszem, világos bizonyíték arra, hogy nem a „családi pótlékra hajtott” velem. Azt is elmesélném neki, hogy a hozzá hasonló gondolkodású embereket hogyan lehet tanulással és tudással legyőzni.

Lehet, hogy Orbán Viktor is valamikor „pontosítani” fog, hogy a már elkezdődött választási kampányban nehogy túlzottan „cigánybarátnak” tűnjön. Szó lehet ugyanis egy olyan forgatókönyvről, hogy a Fidesz a Jobbikkal való kormányzásra készül, mégpedig azért, hogy ugyanúgy ledarálja új koalíciós partnerét, mint tette korábban a kisgazdákkal, most pedig a kereszténydemokratákkal teszi. Persze, látva a friss közvélemény-kutatásokat, még az is elképzelhető, hogy a Jobbik elnöke, Vona Gábor darálja majd le a Fideszt.

Bármi is történik majd, az biztos, hogy Orbán Viktor mostani parlamenti beszéde politikailag korrekt volt. De ugyanakkor már érezni lehetett rajta a választási kampányt. Nem volt őszinte ugyanis. Maga Orbán Viktor kampányolt korábban azzal, hogy a tett az első, a szó a második. Engem pedig már régen nem az érdekel, hogy mit mond a miniszterelnök, hanem az, hogy mit tesz.

A szöveg azért korrekt politikailag, mert a miniszterelnök elismerte a saját és a kormánya felelősségét a romák munkanélküliségéért. Ezzel viszont nem vág egybe, amit egyik alárendeltje, a belügyminiszter mondott egy nappal később. Pintér Sándor azt tervezi, hogy kizárják a közfoglalkoztatásból azokat, akiknek a gyereke több mint 30 órát igazolatlanul hiányozik, meg azt, aki nem tartja rendben a lakókörnyezetét.

Ha Orbán Viktor felelősnek érezte magát március 4-én a romák munkanélkülisége miatt, akkor felelősnek kell éreznie magát az abból adódó következményekért is. Például azért, mert a roma családok jelentős része éhezik, vagy amiért romos házakban, gettósodott környezetben élnek. Hogy a gyógyszerekre nem jut pénz, és hogy a romák 10-15 évvel korábban halnak, mint az átlag magyarok. A pénzkeresés, az életben maradás fontosabb, mint az iskola. A családfenntartáshoz szükség van a tizenéves roma gyermekek munkájára is. Ezt a hiányzást a gyerekorvos nem igazolja. Gereblyére, fűnyíróra, tisztítószerekre nem jut, mert először ennivalót kell venni. Mert az éhező romák elsősorban éheznek, először erre kell valamilyen megoldást találniuk, a gereblye majd azután jön, nem beszélve a fizikai munkához szükséges erőnlétről. Legalább napi egy-két szelet zsíros kenyeret a család minden tagjának kell kapnia.

A Fidesz ezzel a kétarcúságával veszélynek teszi ki a szegény romák és nem romák gyermekeit, akik között tényleg lesznek majd bűnözők is. Ha a szülő éhezik, akkor a gyerek sem lakhat jól. Ha a gyereknek dolgoznia kell, akkor a szülőnek még kisebb az esélye arra, hogy munkát kap. Ha a miniszterelnök és a kormánya azt mondja, előbb a szerszám, és csak aztán kap enni a gyerek, és ilyen körülmények közepette ad gereblyét, ásót, kapát a szegények kezébe, akkor már nem csak az életben maradásért folyó bűnözés miatt kell aggódniuk, hanem egy esetleges éhséglázadás és következményei miatt is.

További cikkek a rovatból
Megmaradunk egymásnak örökre!
Tisztességre, becsületességre tanítottál. Kérlelhetetlenül visszautasítottad a megalkuvást, az önámítást és a felkészületlenséget. Nagyon sokat tanultam tőled, számomra élő történelem voltál.
Egy kisvárdi jány
Feleségem édesanyja – saját szavajárása szerint – „kisvárdi jány” volt. 1947-ben született a szabolcsi kisvárosban, de élt Pátrohán, Debrecenben, Budapesten, s legvégül Szigetszentmiklóson is – de a szíve mindig Kisvárdán maradt.
Gondolatok Gyurcsány Ferenchez
Gulyás Márton, Setét Jenő, Bandor Bea magánemberként próbálta gyakorolni a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát egy olyan rendezvényen, amely állítólag azért jött létre, hogy ők ezt megtehessék. Ehelyett verést és fenyegetést kaptak. És ami talán a leginkább gyomorforgató, hogy egy nőt is megvertek volna a DK-s szimpatizánsok, ha nincs ott a férje.
Törlesztés
Ismerve a politika világát meg a politikusokat, tartok tőle, hogy Osztolykán vállalni fogja az LMP őszi bohócának szerepét. Csakhogy ezzel minket, roma értelmiségieket járat le.
Kinek kérdés?
Hadd üzenjem azoknak, akik szerint a cigánykérdés kérdés: álljanak csak fel a jól fizetett munkahelyükről, és adják át nekünk a posztjukat, mert ennyi pénzért belőlünk, roma értelmiségiekből legalább haszna is lenne az államnak, a mostani pénzpocsékolás helyett.
Létszámstop
Büszkén nézek minden ember szemébe, mert egyenrangúnak érzem magam ebben az országban, és széles e világban is. Bár nem tartom magam többre senkinél, ugyanolyan értékes vagyok, mint bárki más, és ebből adódóan ugyanannyi tisztelet jár nekem is.
Levegőt!
Mit mondhatok? A harmincötödik születésnapom előtt eszembe jutott, hogy halandó vagyok: már nem olyan magától értetődő, hogy minden nap fel fogok kelni, és lesz olyan pillanat, amikor örökre lehunyom a szemem.
Félelem
Mértékadó romavezetők körében az antiszemitizmus és a homofóbia elutasítása nem kérdés. Szerencsére, a hangadók megértették, hogy nem kell sem zsidónak, sem melegnek lenniük ahhoz, hogy megvédjék ezt a két kisebbséget. Ráadásul vállalták, hogy akár nyilvánosan is lefolytatják a vitákat a saját táborukon belül az antiszemitákkal és a homofóbokkal.
Filozófusok árnyékában
Ahogy néztem a szegénység és gazdagság egyvelegét, eldöntöttem magamban, hogy ha egyszer én is hajléktalan leszek, akkor a Filozófiai kertben fogom nyugovóra hajtani a fejemet. Mert jobb hajléktalannak lenni a filozófusok árnyékában, mint a Népszínház utca járdakövén.
Eszperantisták holokausztja
Legalább annyit megérdemelnénk, mi magyarországi eszperantisták, hogy egy hazai Zamenhof-szoborra is kerüljön kormányzati koszorú. Ugyanis a megölt eszperantista felebarátaim ugyanúgy emberek voltak, mint a világháború más áldozatai.
Blogok
Nótár Ilona blogja
És változunk Idősíkok között
Bogdán Péter blogja
Megmaradunk egymásnak örökre! Egy kisvárdi jány

Támogassa a Sosinet.hu-t!
Ajánló
1/3
Kövess minket
Partnereink
Támogatóink