Beszélgessünk

Politikai körkép a cigány érdekképviseletben

2014. január 24. | Nótár Ilona

A sosinet.hu cikksorozatban kérdezi a politikai pártok és a most szerveződő csoportok képviselőit a céljaikról. Horváth Aladár válaszol, az újonnan alakult Magyarországi Cigány Párt (MCP) szóvivője.

Miért kell önálló cigány pártot alapítani?

A kor követeli meg a cigány párt megjelenését, a helyzetünk hívja életre, mert az élet utat követel magának. Az uralkodó politikai elit minden integrációs lehetőséget bezárt a magyar cigányság előtt, nincs politikai képviseletünk, őszintén egy nagypárt sem vállalt, és ma még inkább nem vállal fel minket. A nagy pártok a rasszista szavazóik foglyai. A fideszes és a szocialista cigánypolitikusok sem a cigányokat, hanem a pártjukat és a saját érdekeiket képviselik. Szolgák egy hűbéri rendszerben, vagy önmutogató futóbolondok. Nincs hangunk a magyar országgyűlésben: a nácik hetente aláznak bennünket, uszítanak ellenünk, a cigány képviselők pedig megnémulnak ilyenkor. A kormány sorozatosan hozott népnyomorító, a cigányokat büntető intézkedéseket, a kormánypárti cigány politikusok rendre megszavazzák azokat, és lelketlenül eltűrik, ahogy ezek az intézkedések családjainknak további szenvedéseket okoznak. Ők tartják kezükben a cigányságellenes Országos Cigány Önkormányzatot is, amely hűséges alattvalója és haszonélvezője ennek a politikának. A cigányság mellett a többi nincstelennek sincs hangja, érdekképviselete. A nemzeti sorsközösség jegyében a Cigánypártnak fel kell vállalnia a leszakadt nem cigány szegények képviseletét is.

A Cigánypárt feladata ma az, hogy kikényszerítse a gyökeres politikai és szociális fordulatot. Ehhez össze kell fogniuk a legkiválóbb embereknek és közösségeiknek. A szegény, de öntudatos cigányainknak a szerencsésebb, jobb sorsúval, és az élére állni a „szekérnek”, amire „föl kell pakolni” az elesetteket, a megalázottakat, és közösen kihúzni őket, és velük együtt az országot a mély mocsárból, amibe sodorta az elmúlt huszonöt év. A Magyar Köztársaságban a cigány identitásunk alapján kell ráébresszük a magyarságukat felejtő „csak” magyarokat, hogy mi ugyanúgy a nemzethez tartozunk. Még a határon túlról is, és a szegénységi küszöb alatt is – de egy nemzethez tartozunk.

Nekünk, a kettős identitásunkban erős romáknak kell békét hoznunk a mesterségesen kialakított, robbanásveszélyes cigány és nem cigány viszonyban. Amiképpen szeretjük családjainkat, úgy szeretjük a hazánkat is. Nem fogadjuk el, hogy mostohán bánjanak velünk az ország urai. Nem engedjük meg, hogy gyermekeink szenvedjenek az élelmiszer, a gyógyszer vagy a tüzelő hiánya miatt. Nem tűrhető tovább, hogy lehajtott fejjel, szolgaként éljenek embereink. Ahogy nem nézhetjük tétlenül tovább az újnácik térnyerését sem. Mert emberéletekről van szó. Ezért, és csak ezért kellett színre lépnünk. Újra kell kezdenünk a történelmünket, a rendszerváltást, amelynek legnagyobb élménye a fellélegzés volt. Ki kell vívnunk a szabadságunkat, az emberhez méltó boldog élet jogát. Sok munkával, nagy elszántsággal tervezzük a programot, a kampányt, sokat vitatkozunk, egyeztetünk, és remélem, meg fogjuk győzni a legkiszolgáltatottabb cigány választót is, hogy először a történelmünkben ne más pártnak adjon bizalmat, hanem a saját közösségének, a saját pártjának.

Ettől jobb lesz nekünk, cigány embereknek?

Ha a Cigánypárt megerősödik, a hatalom birtokosai nem hozhatnak többé nélkülünk és helyettünk – és különösen nem ellenünk – döntéseket. Ha bekerülünk a Parlamentbe, alkuhelyzetbe kerülünk a kormánnyal és az ellenzékkel. Olyan törvények meghozatalában vehetünk részt, amelyek jobb életlehetőséget, nagyobb biztonságot hozhatnak a cigány emberek számára, és velük együtt a többi nehéz helyzetű vagy más nemzetiségű magyar embereknek is. Felemelhetjük a szavunkat az ellenünk folytatott uszítások és a nyomukban haladó gyűlölet-bűncselekményekkel szemben. Ha viszont nem kerülünk be a törvényhozásba, akkor nehezebb lesz az érdekeinket képviselni, de ebben az esetben sem mondunk le arról, hogy beleszóljunk a sorsunkat meghatározó döntésekbe. Határozott szándékunk, hogy – akár a kormány és az EU támogatásával, akár azok nélkül – beindítsuk azokat a munkahelyteremtő, vállalkozásélénkítő programokat, amelyek sok ezer családnak biztosítanak megélhetést, nyugalmat és sikert. Európai szintű, szerethető és tisztelni való munkánk lesz, amitől jó érzés lesz cigány magyarnak lenni ebben a zűrzavarossá, élhetetlenné tett országban. Ehhez arra van szükség, hogy merjünk kiállni önmagunkért, egymásért.

Mik a legfőbb célkitűzéseitek?

Igyekszünk az elnyomott és megalázott nép szócsöve lenni. Tudjuk, mi a szegénység, mi a reményvesztettség, és azt is, milyen döntésekre, állami és civil lépésekre van szükség ahhoz, hogy kilépjünk ebből a megnyomorított helyzetből. Mivel a tömeges szegénység nem az egyén, hanem a rendszer hibája, ezért az MCP a rendszert akarja megváltoztatni. Szolidáris, összetartó köztársaságban akarunk élni, amelyben a kiegyensúlyozott, boldog élet, ha nagy erőfeszítések árán is, de elérhető. Ehhez le kell győznünk a létbizonytalanságot, a kiszolgáltatottságot. Tudósokkal és nagyvállalkozókkal nagyszabású munkahelyteremtő programok beindításán dolgozunk. Tíz, romák lakta faluban, háztáji és nagyüzemi gazdaságban bioélelmiszer-termesztő vállalkozási programot indítunk, amelyhez nyugati felvevő piacot keresünk. Az egészséges élelmiszerekre nagy a kereslet, ezért sok ezer család jól megélne ebből az ágazatból.

Fontosnak tartjuk, hogy bekapcsolódjunk az újszerű, alternatív energiaforrásokat teremtő gazdasági programokba is. A pártunk cigány földosztást követel – a magyar földtulajdonból való történelmi kizárásunk megkésett és részleges kárpótlásaként. A családi gazdaságok, és termelőszövetkezetek számára megteremthető a hazai és európai uniós támogatás. Kell, hogy a cigány földtulajdonosok és bérlők is részesedjenek abból a 600 milliárd forintból, amit az ország földalapú támogatásként lehív. (Ahogy elő kellene írni, hogy az új földbirtokosok 5-6 hektár után kötelezően foglalkoztassanak meghatározott számú alkalmazottat.)

A következő, 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban fölállítanánk egy felzárkózási operatív programot, amelynek célja a legnehezebb sorsú 1000 magyar falu területi, szociális és etnikai egyenlőtlenségének radikális csökkentése, talpra állítása lenne. A falvak, önállóan és együttműködésben más községekkel, az általuk megtervezett, összetett gazdasági, képzési, infrastrukturális, kulturális és egyéb programjait támogatná az operatív program, amelynek összköltségvetését 1000 milliárd forintban határoznánk meg.

A Cigánypárt támogatja a neves tudósok, szakemberek által elkészített koncepciót a feltétel nélküli alapjövedelemről, amely minden magyar állampolgár számára megteremthetné a szociális biztonság minimumát. Nagyléptékű, gyökeres fordulatot teremtene a társadalomban és a gazdaságban, ha a gazdagoknak nyújtott szociális előnyök mellett, szinte valamennyi segélyforma megszüntetésével, és az ezen a területen dolgozó, költséges bürokrácia leépítésével minden gyermek havi 25 ezer, minden felnőtt 50 ezer, és minden állapotos nő 75 ezer LÉT-pénzhez juthatna. Ennek bevezetése érdekében a legszélesebb társadalmi és politikai egyetértésre volna szükség, ezért a tervezet megvitatása ügyében a Cigánypárt kerekasztal-tárgyalást kezdeményez a meghatározó pártok és szervezetek, szakértők számára. A párt választási programjáról a január 24-ei közgyűlés dönt. Ennél többet azt követően mondhatok a Sosinet olvasóinak.

További cikkek a rovatból
Cigány munkaerők a hazai szőlőkben Cigány munkaerők a hazai szőlőkben
Az utóbbi években igen sokszor látogathattam el sokszínű, érdekes borvidékeinkre. Természetesen nemcsak a szakmai dolgokról – fajtaválaszték, az évjáratok sajátosságai, hordóhasználat – érdeklődöm, de sosem felejtek el rákérdezni arra, hogy a borvidékeken élő nagyrészt munkanélküli, hátrányos helyzetű cigányságot tudják-e foglalkoztatni. Fontos a kérdés, hiszen gyakran mondják a borászok, hogy kevés az ember, aki elvégezné a munkát a szőlőben és a pincészeteknél. Mi pedig jól tudjuk, hogy a munkanélküli is sok.
Báj és vasakarat Báj és vasakarat
A Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes PR managere és művészeti szervezője kedves és közvetlen jelenség. Mindig jókedvű, sugárzik belőle az energia. Lakatos Lejlát eddig mindig a zenekar történéseiről, külhoni és hazai terveiről faggattuk Balog Zsolt kollégámmal, ezúttal őt magát szeretnénk bemutatni, hogyan került a táncművészettől a pedagógus életen keresztül a legfőbb szervezői pozícióba.
Vasgyúrás Kelemen Barnabással Vasgyúrás Kelemen Barnabással
Már elég hosszú ideje próbálkozom, hogy személyesen találkozhassak a Kossuth- és Gramophone- (és még sok más) díjas fiatal hegedűművésszel, Kelemen Barnabással. Eddig valahogy nem jött össze, Barna ugyanis nemcsak hazánkban örvend rendkívüli népszerűségnek, hanem a földgolyó számos más pontján is, ami rengeteg utazással jár. Néhány azonban az edzőteremben valaki gyúrta mellettem a vasat, az arca ismerős, de hirtelen nem tudtam, honnan. Aztán derengeni kezdett, és rákérdeztem: nem te vagy véletlenül Kelemen Barnabás?
Szertartások a halál után egy cigány családban Szertartások a halál után egy cigány családban
Eddig csak tanítottam erről a témáról. Néhányszor átéltem közeli családtagomnál a rítusokat, és végig is követtem őket, de soha nem váltam még szerves részévé.
Borok és történetek – Rosivall László professzorral Borok és történetek – Rosivall László professzorral
Rendhagyó találkozás az a mostani. Nem is igazán a sztorizásról szól, mint a többi írás ebből a sorozatból, inkább szakmai jellegű. De Rosivall László személyisége, közvetlensége még a bor egészségügyi hatásainak témáját is izgalmassá teszi. Tanú erre számos előadásának közönsége, emberek, akik igazán nem is igazán érdeklődtek korábban ilyesmi iránt.
Kiforrott egyéniség – Orsós Róbert, színész, híradós Kiforrott egyéniség – Orsós Róbert, színész, híradós
Még ha személyesen nem is, de Orsós Robit már a képzés előtt is ismertük mindannyian a köztévé híradójából. Jól felismerhető orgánum, profi stílus, karakteresség. Bár régebben nem volt sok lehetőségünk a beszélgetésre, mert a továbbképzés után Robi rendszerint rohant a stúdióba. A mai napig is nagyon elfoglalt, de szerencsére szakított rám egy kis időt…
Kovács Ilona fájó emlékére Kovács Ilona fájó emlékére
Két napja hívott telefonon. Szégyelltem is magam, mert én szoktam őt hívni, hogy ne neki kelljen költsége, de most ő keresett előbb. Visszahívtam gyorsan. Napok óta nem beszéltünk, ami ritkaság, mert szinte mindennap hívom, de: Mostanában napi húsz órát dolgozom, s aludni sincs időm – magyarázkodtam.
Megy a fesztivál Megy a fesztivál
Beszélgetés Szilvási István rendezvényszervező, zenésszel Aki a szavak embere, azzal nem könnyű interjút készíteni, mert legszívesebben ő vinné a beszélgetés fonalát. Nyíltszívű, mindenki iránt nyitott ember. Különleges képességét, mely a munkájának alapfeltétele, mesteri szinten űzi: tud szeretni és meg tudja szerettetni magát bárkivel. Érti az emberek nyelvét, nyelvi korlátok nélkül. Képes hatni rájuk. Ha nekem kéne megnevezni a szakmáját, azt mondanám: hangulatmester. Mások zenekarvezetőként, menedzserként, alapítványvezetőként, rendezvényszervezőként vagy éppen családapaként, álmodozó örök fiatalként beszélnek róla.
Női szerepek egy cigány közösségben Női szerepek egy cigány közösségben
Elérkezett az ideje, hogy egy igazi roma nőt kérdezzek, Suha Nikolett jogászt az ő tradícióiról, szokásairól és családban elfoglalt szerepéről. Válaszai semmiképpen sem általánosíthatók, csupán általuk betekinthetünk az ő és családja életébe.
Gasztroangyalok a láthatáron Gasztroangyalok a láthatáron
Végre itt vannak a mi gasztroangyalaink! Alig vártam, hogy végre kérdezhessem őket, mert én is szenvedélyesen szeretek főzni, és régóta rebesgetik, hogy Tonte Barbara és Budai Zsani új gasztroblogot indít. El sem tudom képzelni, két ilyen tanult és világlátott fiatal lány vajon mit művel a konyhában, ha hozzáteszik a cigány szakácstudáshoz a különböző népek ízeit és kultúráját. Mindenesetre nagyon várom már az első recepteket és a kóstolót.
Blogok
Nótár Ilona blogja
És változunk Idősíkok között
Bogdán Péter blogja
Megmaradunk egymásnak örökre! Egy kisvárdi jány

Támogassa a Sosinet.hu-t!
Ajánló
1/3
Kövess minket
Partnereink
Támogatóink